1234567

Evangélikus Hittudományi Egyetem
kollégium épülete - Budapest

Építész:
  • Krizsán András okl. építészmérnök
Belsőépítész:
  • Márton László Attila okl. építészmérnök
Üvegművész:
  • Mezősi Eszter  
Beruházó:
  • Magyarországi Evangélikus Egyház
Lebonyolító:
  • Óbuda-Újlak Rt.
  • Lendvay Ferenc műszaki ellenőr
Kivitelező:
  • CONFECTOR Kft
       
Tervezés: 2000-2001
Kivitelezés: 2003-2004
 

A Bosnyák téri piac közelében van egy kis lutheránus sziget. A közelben a hetes busz végállomása, tolongó, munkába siető emberekkel. A közpark hajléktalanjainak hétköznapi életével, örömeivel, szégyeneivel. A forgalmas szürke város hömpölyög az evangélikusok ingatlana körül. Nehéz átlényegülni az utcáról belépve ide. A Rimanóczy Gyula által tervezett római katolikus templom mögött alig észrevehető módon bújik meg ez a kis campus, központjában a gyülekezet templomával. Az egyetem a hetvenes évekbe költözött a mai helyére, amikor megépült a teológia új épülete (Tillai Ernő tervező), és átalakították a régi szeretet otthont kollégium épületté. A kollégium működése mára rengeteg műszaki problémát és belső elrendezéséből adódó nehézséget jelent a diákok számára. A mai igényeket és elvárásokat nehéz számon kérni az építése idejében is szükségmegoldásokból gazdálkodó épületen. A megváltozott felsőoktatási rendszer napjainkra már elkerülhetetlenné tette, hogy egy új korszerű épületrésszel bővüljön az otthon.

Különös építészeti feladatot jelentett az is, hogy a közelben állították fel azt a Luther Márton szobrot, melyet egy 1939-es szoborpályázat győzteseként Lux Elek szobrászművész készített, és eredetileg a Deák térre szántak. A kor történelmi hangulatát és az eredeti helyszín adottságait híven tükrözi, hogy a főalak több mint 4 m magas, és méretével erőteljesen konkurál a kis egyházi intézmények épületeivel. Ennek érdekében a tervezett új kollégium épület ezt az alapszituációt sem hagyhatta figyelmen kívül.

A meglévő régi kollégiumi épülettel a kapcsolódást egy összekötő lépcsőházi nyaktag teremti meg, könnyed faburkolatos homlokzatával pavilonos tagoltságával. A régi kollégiumi épület folyosói végfalaiba átjáró ajtók kerültek, biztosítva a szintenkénti átjárási lehetőséget a régi és új épületrészek között. Ez a tagolt épületrészt fémlemez fedésű tetősíkokkal érkezik le a földszinti részre és öleli körbe az új épületrész főtömegét és ívesen folytatódik a tanácsteremi rész félnyeregtetőjeként, ezáltal egy beforduló kis teret alkot az épület előtt áll Luther Márton kőszobra körül, amely további kertépítészeti elemek (támfal, díszburkolat, padok, növények) segítenek szerves egységbe formálni, megteremtve a szobor és épület harmonikus együttesét. Az új kollégiumi épület homlokzati tagolása részben a csatlakozó régi épület ereszmagasságát követi, részben pedig a szemközti parókia épület homlokzati elemeit idézi. A nemesen egyszerű látszótégla burkolat a ház belső tereiben is fő szervező motívumként köti össze a lépcsőházban a szinteket, az alagsortól a tetőtérig, három szinten át. A tervezett új épületrészbe az akadálymentes közlekedés törvényi előírásait figyelembe véve, egy mozgássérült lift is működik.

A bővítés alagsori részébe, az egyetemisták sportolási lehetőségeinek biztosítására, kondicionáló terem került, melyhez egy kétnemű zuhanyozós öltöző-vizesblokk helyiség kapcsolódik.
A tervezett új épületrész földszintjén van a teológus otthon főbejárata., egy kiszolgáló pulttal, amely részben recepció, ügyeleti funkciókat lát el, részben pedig alkalmi jelleggel egyéb kiadványok árusítására is alkalmas. A földszinti nagyterem egy többcélú közösségi tér. Részben a teológus otthon tanácsterme, ahol kisebb konferenciákat, tanácskozásokat lehet szervezni, részben pedig csendes áhítatok, imaközösségek számára biztosít megfelelő hangulatú alkalmat a teológus hallgatók számára. A homlokzati körablak egyben a szakrális közösségi tér belső oltárképe is Mezősi Eszter üvegművész alkotása, előtte egy puritán oltárral és ambóval. Valójában ez a ház lelke.

A szemközti földszinti két iroda az egyetem tanárainak, professzorainak nyújt megfelelő munkahelyi környezet, a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel, vizesblokkokkal. Az emeleti szinteken új kollégiumi szobák találhatók, kétféle nagyságban és elrendezésben saját, önálló zuhanyozós fürdővel, WC-vel. Szintenként egy-egy mozgássérült szoba is helyet kapott, kifejezve, hogy a ház lakói nem csak szavakban nyújtanak segítséget a rászorulóknak, hanem különlegesen felszerelt szobákkal, és kerekes székkel is várják a mozgásukban korlátozott felebarátaikat. A tetőtéri részbe a teológus otthon lelkészének és családjának a szolgálati lakása került, három szobával, étkező konyhával és minél több garderób és tároló helyiséggel.
A több mint 1000 m2-rel bővült egyetemi kollégium egy olyan újfajta építészeti minőséget jelent a teológus hallgatók számára, amely nem csak a lelkészképzés megújulását szolgálja, hanem a diákok kényelmesebb, a mai igényeknek még inkább megfelelő otthonuk is lehet az egyetemi évek alatt.

 
 
Modum Építésziroda kft. 1147 Budapest, Czobor utca 60/b telefon / fax : 06 (1) 220 - 0677 e-mail: modumkft@gmail.com