123456789

Emlékhely a reformáció 500 éves évfordulójára

A reformáció 500 éves évfordulójára tervezett emlékhely
a budai Vár Anjou bástyáján (Tanulmányterv)

Építész :
  • Krizsán András DLA okl. építész / MODUM Építésziroda Kft   
Építész munkatársak:
  • Czáka Zoltán építész
  • Krizsán Gergely építészhallgató
Megbízó:
  • Budavári Polgármesteri Hivatal
Tervezés éve: 2016

Koncepció
A reformáció 500 éves évfordulójára tervezett emlékhely koncepciója:
A térburkolatba kereszt alakú bemetszésből feltörő tiszta forrás szimbóluma.

Formavilágában egyszerű, ám mégis erős üzenet, könnyen befogadható, tiszta szimbólum, mely környezetével csöndes, meditatív teret alkot, helyet adva az elmélyülésnek, imádságnak. Maradandó jel, amely anyagában nemes, egyszerűségében szolid és a reformáció puritán gondolkodását követi.
Figyelembe véve a hely sajátosságát, a tervezett emlékhely három alapgondolatra épül:

1.    Az út - ráhangolódás
A budai vár Országos Levéltár mögötti Anjou bástya (Hrsz:6632) alapvetően három irányból közelíthető meg. A Bécsi kaputól, a HadtörténetiMúzeum felől és az Anjou bástya aljában, a Lovas utcai parkolóból lifttel. Ezt a három megközelítést jelöli ki, és jelzik már messzebbről a térburkolatba elhelyezett (világító) üveglapok. Ezek a lépésálló átvilágított üveg felületek, igazodva a helyszínen található lift mögötti felülvilágító anyagához, méreteihez, a református templomokban fellelhető festett fakazettás mennyezetekből merített motívumokat jelenítik meg. Nem a múltba révedés eszközeként, hanem a múltból erőt merítő, megújító jövőépítés példájaként, tovább adva, amai értékekkel gazdagítva protestáns hagyományainkat. A világító üveglapok mindenki számára érthető módon, a formák és színek nyelvén hozzák hangulatba és invitálják, vezetik, terelik az embert az emlékhelyhez, segítve a ráhangolódást, a messzebbről érkezőknek, jelezve az emlékhely létét, helyét és témáját. Ezek a megvilágított festett üveglapok végigmennek a hadtörténeti Múzeum felöl a Bécsi kapu térig, és lejönnek a kialakított lift melletti oldalfalon a Lovas úti parkolóig.   

2.    A forrás - megújulás
Kompozíciónk lelki középpontjában a pályázatban kiírt vízforrás helyezkedik el, ami a természetben fellelhető formát idézve egy, a fölből feltörő, magának utat törő, dinamikus, ám mégsem hivalkodó elemként jelenik meg. Konkrét kialakítása a térburkolatba kereszt alakba belemetszett és enyhén felhajló bevágás, amiből alulról csobogó víz tör elő, és felüdít, segít a megújulásban. A kereszt alakú

bevágás belső felülete eltérő textúrájú és a víz alól megvilágított, ami hozzásegít a forma kihangsúlyozásához és transzcendens értelmezéséhez. A kereszt közepéből feltörő, kibuggyanó víz szétárad és a kőburkolat íves medrében sima víztükröt alkot egészen a vízfelületet körbehatároló peremig. A víztükör peremén a reformáció öt alap hittétele jelenik meg, alulról megvilágított, perforált felirat formájában. Olyan mondatok, amelyek az arra járó embereket további gondolkodásra, elmélkedésre, imádságra serkentik: Solafide; Sola Scriptura; Solagratia; SolusChristus; SoliDeogloria.

3.    A fény - lendület
Koncepciónk több pontján is megjelenik a fény, mint a világosság, az iránymutatás, a lendület szimbóluma, utalva Kálvin János genfi reformátor szavaira: “Post tenebras lux” - “Sötétség után világosság”. Legfőképpen a kereszt alakban bemetszett, feltörő forrás víz alatti megvilágításában, valamint a vízfelületet szegélyező perforált felirat (a reformáció hittételei) kivilágításában. Ezen kívül a közelben lévő fa is rejtett megvilágítást kap, kihangsúlyozva, szimbolikussá téve azt. Reflektálva Luther Mártonszavaira: “Ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor is ültetnék egy fát.” A megvilágított fa egyébként a város felöl érkezők figyelmét már messziről is felkelti, jelezve a hely szimbolikus értelmét és a kitüntetett pont (emlékhely) megközelítésének irányát. Ezt a megközelítési irányt, felvezető utat hangsúlyozzák a burkolat síkjába elhelyezett – a magyar református templomok festett fakazettáit, feliratait idéző –alulról megvilágított üvegtáblák is, amik interaktív módon vezetik a járókelőket az emlékhely irányába és segítenek a ráhangolódásban. Egy-egy üvegkazettára lépve a soron következő megvilágítása növekszik, majd a következőre lépve az azt követő világít erősebben, és vezeti, tereli, irányítja a fény az embert a forrás irányába. Ezek a megvilágított, festett üveg járólapok lefutnak a lift oldalfalán a Lovas úti parkolóig, jelezve már ott is az utat az emlékhely felé. (Más interaktivitás is beépíthető, pl.: a vízbugyogása, ami helyenként felerősödik, ahogy a forrást körülvevő idézetet körbejárjuk.)

Környezetrendezés
Anyagában nemes, egyszerűségében tiszta téralkotás, amely alkalmas az elcsendesedésre, a megpihenésre, az elgondolkodásra, az erőgyűjtésre, egyéneknek és kisebb csoportoknak egyaránt. A megjelenő térburkolati elemek és berendezési tárgyak barátságosak, meghittek, hívogatók és marasztalók. A padok, amelyek nyugodt ott tartózkodást biztosítanak, segítenek a csöndességben, meditációban, a reformáció üzenetének továbbgondolásában.

1.    Vízjáték
A terv a Budai Várban általánosan használt,  jellemző anyagokat használja, melyek a tervezési terület környezetében jelenleg is láthatók. A kereszt formában felnyíló vízfelület vágott bazalt burkolattal borított, mely a vízszintes részeken 3cm vastag, a felnyíló részeken nagyobb méretű tömbkőből egyedileg ívesre faragott (b4 jelű burkolat). A víz bevezetése alulról, a keresztben történik, bugyogó (forrás) víz formájában és terül szét szívalakban (Luther rózsa) egy nyugodt víztükör formájában. A túlfolyó víz a peremen lévő, acél fedlappal takart, beton vályún keresztül, az acél lemez belső oldalán szivárog az elvezető folyókába, ugyanakkor a lemezbe perforált íráson keresztül a vályúban folyó víz átsejlik fölülről is. A vízjáték alapja C25/30 vasbeton szerkezet, a vízgépészeti szivattyú és a puffertartály a bástya belsejében kerülhetne elhelyezésre.

2.    Burkolatok
A vízjáték körül az új burkolat három különböző sávban, koncentrikus rakással jelenik meg.A burkolat anyagában bazalt kockakő műgyantás fugával építve, három különböző elem mérettel rakva. A külső részen (a meglévő kockakőhöz csatlakozóan) felezettbazalt nagykockakő kerül lerakásra, lángolt felülettel (b1). A középső részen a meglévő kisméretű kockakő egyik felülete lenne vágva és lángolva, majd újra beépítve (b2). A legbelső, vízjátékhoz csatlakozó felületen hasított mozaik kockakő kerül lerakásra (b3).

3.    Padok, burkolati sávok
A padok és az ezek folytatásában, a burkolatban elhelyezett minták süttői mészkőből tervezettek, egyedi, faragott kialakítással. Egyes helyeken fa felületek kerülnek a mészkő tömbkőbe besüllyesztésre, ezáltal a hűvösebb időben is kényelmes használatot biztosítva.

Budapest, 2017 január 15


                            Krizsán András DLA
                            okl. építészmérnök
 
Modum Építésziroda kft. 1147 Budapest, Czobor utca 60/b telefon / fax : 06 (1) 220 - 0677 e-mail: modumkft@gmail.com